29/01

 

2008

udg 26: 1, 2, 3, 4, 5

 

E-p: a, b, c..

 

Såvidt: 11 døde kronvidner

 

Ekstra-posten udkommer også i pa-pirudgave, men udgivelsen er sat i bero indtil der er sat navn på de 12 her th.

Ekstra-posten, C!

Det 11te døde kronvidne er et uomtviste-ligt mord – og det sætter 6-8 af justits-kanonens 12 døde kronvidner i system: nr 1, 2, 3, 4, 6 og 11 (samt 12 og 13), C!

'En national kronologisk kontekst at putte hele sit liv ind i' – som kulturministeren sagde om sin kulturkanon, se side 5a

 

 

Skriften på væggen ... i 3 år, C!

 

Loppen og Professoren

 

Amager, 27/10-2007 til 14/01-2008

Til justitsminister
Lene Espersens efterfølger

I disse dage er det 3 år siden at jeg første gang skrev til folke-tinget om regeringsførelsens døde kronvidner. Det var i om-løbsavisen a4 nr 13. Dengang var der 4 døde kronvidner.

Alt hvad jeg skrev om de døde, havde jeg fra off medier, og det samme vil gøre sig gældende for de næste 4 døde kronvidner.

 

a4 nr 13, 10/11-2004
om de døde kronvidner
højre spalte side 1 & 4

1 Niels Ufer, tamilsagens kritiske journalist, døde i Sverige, C!

2 Tamilsagens kronvidne, døde i Finland, C!

3 Chr Bendtsens pusher-kompagnon, døde i fængslet, C!

4 Brixtoftesagens kronvidne ang bilag på vinkøb, C!

5 Ghazala Kahn og den vestlige verdens retshistorie, C!

6 Willy Strube og afviklingen af efterlønnen, C!

7 Ivar Hansen og Slotsholmens gennemorganiserede
   uvidenhed som motiv, C! C!

8 Det 8ende var en fejl og udgår

9 Rovmordet

10 Slotsholmens ivrige deltagelse i jødeudryddelserne, C!

11 Henrich Christensen: det glemte terrorbombemord, C! C!

     Det 11te satte system i 6 af de 12 døde kronvidner!

     På dette grundlag forudsagdes - på b7, 10/11 - det 12te:

12 Thomas Jensen og regeringsførelse af efterforskning, C!

13 Torben Krogh og regeringsførelse af OL, C!

Tal er der nok af!

Så hvis det her skal have en ende, så må regeringsførelsen lægges om.

Det er indlysende at valgloven må reformeres så der kan stem-mes velformulerede, velkendte, indsigtsfulde og pålidelige repræsentanter ind i folketinget – således at staten kan basere sin regeringsførelse på de valgte lovgivere - ikke blot formelt, men - reelt.

Derfor har jeg sendt tusindvis af e-breve til politikere i hele landet om det jeg kalder 'offentlig efterspørgselsevne' og kvalitetsreform, om bidragsnyttevalget og vores uoverskuelige valglov, og om de døde kronvidner; disse e-breve finder man på sitets side 3, men her er tre væsentlige eksempler:

web-brev 3 om Lene Espersen, domstolene og valgloven. Sendt til lokalpolitikerne i Nordjylland hvor justitsministrene bliver valgt – bå-de Lene Espersen og forgængeren

 

b7-kort 14 om det 5te døde kronvidne. Sendt til samtlige - dvs knap 3.000 politikere i Danmark.

web-brev 8 om hvordan de kon-servative i regeringens og domsto-lenes navn fører en kulturkamp der er som skåret efter den stats-lige gejstligheds trosbekendelse: præsteløftet.

web-brev 8 er sendt til dronningen ihht grundlovens §16 – der lyder sådan:

"Ministrene kan af kongen eller folketinget tiltales for deres embedsførelse. Rigsretten påkender de mod ministrene for deres embedsførelse anlagte sager."

Med web-brev 8 er det vitterligt at ministrenes embeds-førelse står over loven. Og den viden må flytte nogle centrale brikker i vores statsretslige selvopfattelse ... så vi kan komme videre! Det var formentlig hvad Ivar Hansen arbejdede på da han døde.

 

Omløbsavisen b7 : et medansvar i omløb!

 

Wag the Dog

Jeg gør, altså er jeg!

Journalister ynder at  omtale sig selv som samfundets vagthund.." skriver Information på sin forside, fredag 3/8-2007 ... en ret pudsig betragtning! for selvreflektering er ellers ikke dét som hunde er aller-mest kendte for.

Billedet er manipu-leret lidt, men læn-ken er god nok! den er Informations! Så de mener sig vel at være lænkede ... ligesom Fenrisulven måske?

Utroligt hvad sådan en hund kan gøre – for en hundekiks!

Jeg føler, altså er vi!

Det er grosbøll-teo-logi ved biskop Jan Lindhardt – og det i samme Information!

"en central indsigt i euroæisk tradition" føler biskoppen.

Det ligner da også en gejstligs indsigt i sit trosfælleskab med sine - pga hans førsteret til natio-nalproduktet - dybt hengivne.