20/12

 

2008

4, _

 

 

 

Det kgl flertals kanon

 

Det antages for stor politisk kunst at kun-ne tælle til 90; og politisk ... det er det! for den minister der kan tælle til 90, står over loven – det sørger dronningen for!

Og kunst ... det er det også!

Nja.. det første - at tælle til 90 - det kun-ne man vel lære en loppe, men at få 90 lovgivere til at pisse sig selv og hinan-den op og ned af ryggen ved at sætte forvaltningens allerhøjeste chef over loven ... det kræver en meget kunst-færdig udvælgelse - med kult og præste-skab og tempelbyggeri - af menneske-materialet; og kunsten hedder tittitainments:

Først en valgmåde som systematisk af-skærer de valgte fra vælgerne!

Og så - når der skal rykkes! - et dødt kronvidne i en spektakulær retssag der går tæt på regeringsførelsen:

 kommunenedlæggelse
 nedskæring på efterløn
 styr på den konservative kolbøtte
 varetægtsfængsling
 verdens-sensationel æresdrabsjustits
 OL..

 det var hvad der var plads til i kanonen!
 ang tiden efter systemskiftet.

samt en presse som må se al offentlig debat i annoncesalgets klare lys,

.. og endelig ikke at forglemme: Hele tingets gennem-organiserede uvidenhed som motiv – selv når deres egen formand og kollega gennem 30 år dør og de står forsamlede i folketinget og afholder min-dehøjtideligheden ... ingenting vil de vide!

"Ivar Hansen ville stoppe efter næste valg. Alting har sin tid. Han havde sine planer, som natten til i går fik en brat og definitiv afslutning." Sådan afslutter Hans Engel sine mindeord, dagen efter i Ekstra Bladet.
Og mit eget indtryk af den politiske dagsorden, netop denne dag 11/3-2003 på Slotsholmen er at Ivar Hansen - der som formand for folketinget besad rigets højeste embede - ville have en grundlovskom-mission nedsat, mens folketinget - der end ikke ville vide hvor og hvornår og af hvad, Ivar Hansen døde - var på vej i krig i Mellemøsten – uden et klart mandat: hverken fra USA eller fra FN eller fra regeringen og folketinget selv. Nej! vi ved ingenting! Man må have os undskyldt! for vores opgave er at få det ud ... vi ér kun skuepolitikere!

Ugler i mosen

25/9-2007 skriver Palle Weis en leder om varetægtsfængsling i Information: "..som det fremgår af Informations artikler om forholdene for varetægtsfanger de senes-te par uger.." skriver han; og dagen efter har han denne sensation på forsiden:

Miss Informatíon ... er der en forklaring?

 

 

Two down ... one to go!

 

Loppen og Professoren

Kronprinsesse Kvuk, C!

 

De kalkulerede selvmord

5 dage efter folketingsvalget 13/11-2007, mens regeringsfor-handlingerne stod på, tog Thomas Jensen sit liv i Århus arrest. Her sad han varetægtsfængslet på 11te måned for en forbry-delse hvis opklaring politiet havde afsluttet 5 mdr tidligere – uden at Thomas Jensen var blevet tiltalt.

"Sagen mod den 33-årige bliver nu droppet" skriver Midtjyl-lands Avis 22/11-2007 – og det var ellers en meget alvorlig sag Thomas Jensen var sigtet i og varetægtsfængslet for, nemlig et skudattentat mod Silkeborg politistation om natten 12/9-2006. Længe stod politiet på bar bund, men efter 4 mdr anholdte de 9/1-2007 Thomas Jensen.

"Sagen har høj prioritet. Vi kan ikke leve med at galninge skyder mod ordensmagten i et retssamfund" sagde vicekriminalinspektør  Jørgen Dalsgaard if Ekstra Bladet. Og if Århus Stiftstidende betegnede Politiforbundets formand Peter Ibsen attentatet som "et angreb på retssamfundet og demokratiet".

Men dette slag for retsamfundet og demokratiet har vi nu tabt – for sigtede nægtede sig skyldig og sagen er droppet!

"Hverken politiet eller anklageren har haft travlt med at afslutte denne sag. Tværtimod har ventetiden lagt et hårdt psykisk pres på Thomas Jensen, som - og det vidst alle - havde truet med selvmord." siger Thomas Jensen advokat Michael Juul Eriksen til Ekstra Bladet 23/11-2007

"Fire flytninger til forskellige arrester i landet, lang sagsbehand-lingstid og uvisheden forud for en eventuel retssag."
Disse begrundelser for sit selvmord skrev Thomas Jensen i "et brev til justitsminister Lene Espersen (K), for at gøre opmærksom på, hvor hårdt et pres, han føler han har været udsat for i forbindelse med den 11 måneder lange varetægtsfængsling." Det oplyser Midtjyllands Avis 22/11-2007

Og 14 dage senere har Merethe Stagetorn, advokat og medlem af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg en kronik i Information: "I disse dage" skriver hun "afgiver udvalget en betænkning om varetægtsfængsling.. Spørgsmålet er sørgeligt relevant set i lyset af det selvmord som skete i en arrest for et par uger siden.." og dermed er scenen sat så regeringsførelsen af varetægtsfængsling og efterforskning kan overlades til de proportionalvalgte retspolitikere på Christiansborg.

Di

Omløbsavisen b7 : et medansvar i omløb!

 

Wag the Dog

Jeg gør, altså er jeg!

Journalister ynder at  omtale sig selv som samfundets vagthund.." skriver Information på sin forside, fredag 3/8-2007 ... en ret pudsig betragtning! for selvreflektering er ellers ikke dét som hunde er aller-mest kendte for.

Billedet er manipu-leret lidt, men læn-ken er god nok! den er Informations! Så de mener sig vel at være lænkede ... ligesom Pinocchio måske?

Utroligt hvad sådan en hund kan gøre – for en hundekiks!

Jeg føler, altså er vi!

Det er grosbøll-teo-logi ved biskop Jan Lindhardt – og det i samme Information!

"en central indsigt i euroæisk tradition" føler biskoppen.

Det ligner da også en gejstligs indsigt i sit trosfælleskab med sine - pga hans førsteret til natio-nalproduktet - dybt hengivne.