19/11

 

2007

4, _

 

 

 

Streger er der nok af ...

 

Spalten i midten fortsættes i retning mod denne overskrift: 'Ivar Hansen, rigets højeste embede, omstændighederne og uvidenheden som motiv'

Omstændighederne er et nøgleord i be-skrivelsen af Ivar Hansens død. Går man tidens aviser efter på www.infomedia.dk, kan man selv notere sig de forbavsende mange og særdeles væsentlige omstæn-digheder under Ivar Hansens sidste dage.

 

 

Two down ... one to go!

 

Loppen og Professoren

Kronprinsesse Kvuk, C!

 

Uvidenheden som motiv

"Dødsårsagen er i første omgang vurderet til at være en blod-prop i lungen."

Sådan står der om en mulig årsag til Ivar Hansens død, og det er i BT 15/3-2003 – altså 4 dage efter at Ivar Hansen døde og samme dag som han begraves i Agerbæk.

Dagen efter må således være pressens - regeringens, folketin-gets og Venstres - allersidste chance for at bringe offentlighe-den troværdig information om årsagen til Ivar Hansens død: Hvordan og af hvad døde folketingets formand?

Dagen efter er det søndag, og faktisk bringer Berlingske en kommentar til sín andel i sagens mange uafklarede spørgsmål:

Avisen hæfter sig ved den kortfattede og ikke siden kommen-terede pressemeddelelse som fødevareministeriets hjemmeside bragte 19 (nitten) timer efter dødsfaldet:

"Mens pressemeddelelsen gav svaret på, hvor Ivar Hansen dø-de" (skriver avisen) "gav den samtidig anledning til diskussio-ner rundt om på avisredaktionerne.. spillede det overhovedet nogen rolle hvor Ivar Hansen døde?"

Det havde Berlingsske altså ment at det gjorde, og havde vide-rebragt ministeriets pressemeddelse om hvor folketingets for-mand døde; men hvordan og af hvad han pludselig dø-de, det gav avisen os - heller ikke der på falderebet! - ingen besked om!

Efter 5 dage på avisernes forsider er liget nu begravet, og lini-en efter har avisen viklet sig endeligt ud af sagen.

Dette opfatter jeg som et eksempel på 'uvidenheden som mo-tiv', en mulig forklaring på antallet af regeringsførelsens dø-de kronvidner.

Omløbsavisen b7 : et medansvar i omløb!

 

Wag the Dog

Jeg gør, altså er jeg!

"Journalister ynder at omtale sig selv som samfundets valghund.." skriver Information på sin forside, fredag 3/8-2007 ... en ret pudsig betragtning! for selvreflektiering er ellers ikke dét som hunde er aller-mest kendte for.

Billedet er manipu-leret lidt, men læn-ken er god nok! den er Informations! Så de mener sig vel at være lænkede ... ligesom Fenrisulven måske?

Utroligt hvad sådan en hund kan gøre – for en hundekiks!