11/11

 

2007

4, _

 

 

 

Ekstra Bladet 2/11-2002

 

Ekstra Bladet dagen efter, det er søndag 3/11-2002:

Samme søndag accepterer SiD of-fentligt at efterlønnen kan ned-trappes; og samme søndag indgås der finanslovsforlig på Christians-borg; og "beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har dis-kret sagt, at hvis man skal drøfte efterlønnen, så skal der gives en meget lang diskussionsperiode med et folketingsvalg ind imellem." (skri-ver Erhvevsbladet 5/11-2002) Så der bliver afgivet nogle vidtræk-kende løfter denne første søndag i november 2002

 

 

Two down ... one to go!

 

Loppen og Professoren

Kronprinsesse Kvuk, C!

 

Willy Strube og

afviklingen af efterlønnen

Den korteste version:

 

Siden februar har SiD-toppen væ-ret i politiets søgelys for svindel. Mistanken er vakt under opkla-ringen af Willy Strube-sagen der bare vokser og vokser de første måneder af 2002.

I juli omfatter politiets mistanke 9 mand i forbundet ang deres rejser og byggesager. Forbundets entre-prenørselskab, J & B har bla glemt at sende regninger på udført ar-bejde for SiD's formand privat. 

Nu skriver vi november, og for 117ende gang er politiet i avisen med sine mistanker, mens opkla-ringen til gengæld trækker ud.

Dagen efter denne forside på Ek-straBladet accepterer manden på billedet som er formand for SiD at efterlønnen skal afvikles.

 

I den sag som EkstraBladet her har på forsiden, har én taget sit liv! Og der er in-tet nyt på forsiden 2/11!

 

 

 

 

Klippet tv viser det eneste nye i EkstraBladets stort opslå-ede omtale af SiD-sagen. Og 20/3-2003 opgiver politiet sagen.

Den korteste version incl Willy Strube

8/10-2001 bringer TV-avisen de første beskyldninger om svindel begået af Ole Iversens enmandsfirma til fordel for den magtfulde Willy Strube i fagforbundet, SiD.

17/10-2001 træder Willy Strube tilbage fra den tillidspost i SiD hvortil al hans magt i fagbevægelsen er knyttet.

19/10-2001 finder Willy Strubes voksne søn sin far død.

2/11-2001 skriver Fagbladet som er SiD's medlemsblad: "Willy Strube-sagen kaster skygger over SiD. Men sagen er enkeltstå-ende, viser advokatundersøgelse.."

SiD's undersøgelse og konklusion, 2/11-2001

Undersøgelsen der er bestilt af SiD, gør bedrageriet op til mindst 350.000 og maks 680.000 kr:

"Usikkerheden om beløbets størrelse skyldes.. at vi på grund at Willy Strubes tragiske selvmord er afskåret fra at få hans fulde forklaring../ SiD vil ikke rejse erstatningskrav over for Ole Iversen, da intet tyder på, at han har tjent på arrange-mentet"

Sådan konkluderer Fagbladet Willy Strube-sagen 2/11-2001. Og dén konklusion holder i mål – to år senere:

Hele 9 SiD-topfolk bliver efterforsket for svindel, inden politiet til slut opgiver at rejse tiltale mod nogen; men på Willy Strube - som er hele den samlede sags (døde) kronvidne - opklares der svindel for 1.200.000 kr.

Så, Ole Iversen - med enkeltmandsfirmaet som hverken havde ansatte eller bygninger, men dog et kontor hos SiD der var 'firmaets' eneste kunde - hán er den eneste der bliver tiltalt i hele den samlede sag, og dommen - knap to år senere, 12/9-2003 - ligner til forveksling en af hans egne, berømte regninger til Willy Strube i SiD:

Han får 1 års fængsel, men betinget.

Prøvetiden er 2 år, men de er jo næsten gået.

Der skal erstattes 375.000 kr, men pengene betales af boet efter Willy Strube.

Endelig idømmes han at betale 48.000 i omkostninger, men det er til SiD som if Fagbladet vil friholde Ole Iversen.

Tilbage er der 200 timers samfundstjeneste ...

To bidder til efterlønnens afvikling

Men undervejs i sagen er ikke færre end 9 top SiD-folk i politi-ets søgelys, og inden politiet får afsluttet sin langstrakte efter-forskning, accepterer SiD at efterlønnen må afvikles med end-nu en bid. Og det gør de 3/11-2002, dvs dagen efter at Ek-straBladet havde truslen: "Stolen vakler under Skov Christen-sen" på forsiden og samme dag som politikerne på Christians-borg indgår forlig om finansloven 2003.

Den første bid af efterlønnen blev taget i forbindelse forliget om finansloven for 1999. Forliget blev udarbejdet i dybeste hem-melighed af finansminister Mogens Lykketoft og Anders Fogh Rasmussen over 3 mdr i finansministeriet. Forliget var et klart brud på Poul Nyrups valgløfter og sendte socialdemokraterne ned på 19,5% vælgertilslutning i opinionsundersøgelserne mod 36% ved valget 9 måneder tidligere. (Pol 13/2-2001 if bogen 'Efterlønnen bag facaden')

Den længere version..

viser bla at SiD's formand Poul Erik Skov Christensen allerede fra sine første dage som formand satte ind imod slendrian i SiD mht arbejdsledelse og økonomistyring; og at SiD lå i fusions-forhandlinger med KAD; og at den efterlønsreform som Lykke-toft og Fogh lavede i hemmelighed uden off debat var noget makværk som SiD alligevel måtte rykke på.

Men den længere version viser desværre også at der var to andre døde kronvidner i to andre sager som var lige så betyd-ningsfulde for regeringsførelsen som efterlønsreformen.

Parallelt med kommunalreformen - der betragtes som en af Danmarkshistoriens største administrative reformer - kørte Brixtoftesagen. Og i den sag døde det vidne der vidste alt om vin-bilagene og deres fakturering.

Parallelt med udviklingen af parti-programmet i de konservati-ve - som i VK-regeringens første år var et parti hvor enhver tale om et formandsskifte var en trussel på livet - kørte Chri-stian Bendtsen-sagen. Hvor den historisk milde dom for narko-besiddelse baserede sig på at stofferne var overladt og ikke overdraget til Christian Bendtsen og dermed på at Christian Bendtsens pusherkompagnon var død. Og han døde i fængslet i Odense.

Og på siden hér kan man altså se at efterlønsreformen tager en afgørende vending i kraft af en sag med et dødt kronvidne.

Det er tre døde kronvidner i tæt forbindelse med regeringsfø-relsen! og de knytter sig til regeringsskiftets første år.

Omløbsavisen b7 : et medansvar i omløb!

 

Wag the Dog

Jeg gør,
altså er jeg!

"Journalister ynder at omtale sig selv som samfundets vagthund.." skriver Information på sin forside, fradag 3/8-2007 ... en ret pudsig betragtning! for selvreflektering er ellers ikke dét som hunde er aller-mest kendte for.

Billedet er manipu-leret lidt, men læn-ken er god nok! den er Informations! Så de mener sig vel at være lænkede ... ligesom Fenrisulven måske?

Utroligt hvad sådan en hund kan gøre –for en hundekiks!