29/10

 

2007

4, _

 

 

 

Det 5te døde kronvidne

 

Et vidne fotograferede likvideringen foran Slagelse banegård 23/9-2005.

 

 

Two down ... one to go!

 

Loppen og Professoren

Kronspinsesse Kvuk, C!

 

Ghazala Kahn & retshistorien

"Forud for Ghazala-sagen er der gentagne gange gjort forsøg på at få flere familiemedlemmer dømt for æresdrab." Så, da samtlige de medvirkende i æresdrabet på Ghazala Kahn blev dømt, skrev de danske domstole intet mindre end "international retshistorie. For første gang, ikke bare i Danmark, men i hele den såkaldt civiliserede, vestlige verden, er det lykkedes at få kendt samtlige ni tiltalte, herunder familien, skyldige i æres-drab." "Medier i hele Skandinavien, USA, Canada, Storbritani-en, Sydafrika, Australien og Pakistan omtaler sagen." "Med næsten 6.000 teleoplysninger lykkedes det, med sekunders præcision, at få placeret hvert enkelt at de ni tiltaltes færden i de sidste 24 timer op til likvideringen."

Sådan skriver Arne Schmidt Møller i sin bog om alt det der gik forud for den retslige verdenssensation: retsagen, drabet og jagten på det unge par – på flugt bort fra København. Og her viser det sig på side 17 at mindre end 30 timer efter at Ghazala gik hjemmefra for at møde den mand hun ville giftes med, da havde det unge par allerede søgt beskyttelse hos politiet! Claus Buhr og Helle Sønderby skriver i deres bog på side 67-68 om politirapporten og refererer fra den: "Ghazala fortæller igen-nem tolken, at hun ikke vil indgå i et arrangeret ægteskab.."  (og fortæller) "om de tæsk, hun fik i Pakistan, da hun meddelte familien, at hun var forelsket i Emal.. Netop nu bor de hos Emals udlejer, men de frygter, at familien snart vil finde deres gemmested.."

Og få timer senere har politiet optaget sin 2den rapport i sagen! nemlig his Ghazalas familie. 2 politirapporter, men alligevel går Ghazala og Emal forgæves – politiet vil ikke beskytte dem!

De tror ikke på det - Ghazala og Emal - for de henvender sig igen og igen og igen til politiet om beskyttelse; og det første de gør da det lykkes dem at flygte uskadte ud af København, det er at opsøge politiet i den by hvor de nu håber at finde fred. Men også dér bliver de afvist af politiet! og dagen efter bliver de skudt.

Et vidne fotograferede likviderin-gen foran Slagelse banegård 23/9-2005. Det er Ghazalas bror til højre. Han skød først svo-geren og så sin søster.

Familien og dens håndlangere som venter i en bil et par hun-drede meter derfra, og faren der sidder hjemme på Amager, bliver alle dømt skyldige i drabet. Deri består det sensationelle, men for lægmand synes det banalt ... hvorfor skulle en far gå fri når hans søn dræber den datter som hele familien oprører sig over og forfølger systematisk? "Du kender ikke min far, han slår mig ihjel!" havde Ghazala sagt til den kvinde der holdt par-ret skjult i fire dage i København.

Så når retsformanden "i sin retsbelæring anbefaler de 12 næv-ninger at kende ham," (altså faren) "familien og håndlangerne skyldig i drab og drabsforsøg." så kigger man på billedet og tænker, ja selvfølgelig!

Men så hedder det videre om retsbelæringen for de 12 nævnin-ger, i Arne Schmidt Møllers bog side 122, at: "Retsformanden understreger, at ingen af de øvrige tiltalte" (altså end ikke bro-ren på billedet!) "kan dømmes, hvis faderen bliver frikendt." Og dén del af retshistorien kommer jeg aldrig nogen sinde til at forstå! Men nu er den effektueret lov, og så må den jo ses i ly-set af vores lovgivende forsamling.

"Beviserne skal ses i lyset at, at Ghazala blev slået ihel," siger retsformanden. Ja, selvfølgelig skal de det ... når nu hun ér død. Men for Emals udlejer såvel som for Emal og Ghazala var beviserne åbenbare længe, længe inden hun blev slået ihjel; men politiet afviste dem: Alligevel blev de ved med at gå til politiet, ingen og igen og igen ... så de har ikke troet på det!

Omløbsavisen b7 : et medansvar i omløb!

 

Wag the Dog

Jeg gør, altså er jeg!

"Journalister ynder at omtale sig selv som samfundets vagthund.." skriver Information på sin forside, fredag 3/8-2007 ... en ret pudsig betragtning! for selvreflektering er ellers ikke dét som hunde er aller-mest kendte for.

Billedet er manipu-leret lidt, men læn-ken er god nok! den er Informations! Så de mener sig vel at være lænkede ... ligesom Fenrisulven måske?

Utroligt hva sådan en hund kan gøre - for en hundekiks!

Jeg føler, altså er vi

Det er grosbøll-teo-logi ved biskop Jan Lindhardt – og det i samme Information! "en central indsigt i europæisk tradition" føler biskoppen.

Det ligner da også en gejstligs indsigt i sit trosfællesskab med sine - pga hans førsteret til natio-nalproduktet - dybt hengivne.