29/01

 

2008

udg 26: 1, 2, 3, 4, 5

 

 

 

Offentlige web-breve

 

Til kommunal-politikerne i Dk:

brev 01

om kvalitetsreform og efterspørgselsevne

Til lokal-politikerne i Nordjylland:

brev 02

om retspolitikken og Lene Espersen

Til lokal-politikerne i Nordjylland:

brev 03

om Espersen, domstolene og valgloven

Til vælgere og politikere i Dk:

brev 04

om valgloven og de valgtes kvalitet

Til partiernes ledere i folketinget:

brev 05

om valgloven som ingen kan overskue
bilag: alle svarbrevene fra Chr-borg

Til samtlige MF'ere på Chr-borg:

brev 06

om de døde kronvidner
bilag: liste over MF'ere der svarede

Til de 5 formænd for folketinget:

brev 07

om de døde kronvidner, en rykker

bilag: 2 svarbreve fra Chr-borg

Til Dronningen ihht grlovens §16:

brev 08

om statens kulturkamp if trosbekendelsen

www.extrapost.eu
alt om bidragsnytte-valg

 

 

 

Kun skyldige skyr vandprøven, C!

 

Loppen og Professoren

Kronprinsesse Kvuk

B7-KORT TIL E-BREVET

Et kort besyv om..

sydjysk bidragsnytte

080109.24

det 10ende døde kronvidne

080109.23

de døde kronvidners system

080109.22

bidragsnyttevalg og Leif Mikkelsen

071120.21

det 7ende døde kronvidne

071120.20

to politirapporter

071112.19

Asmaa & Anders

071112.18

det 6te døde kronvidne

071112.17

det 3dje valgsystem

071102.16

Konservativ kultur

070830.15

det 5te døde kronvidne

070815.14

de sidste to valg til byrådet i Kbh

070812.13

stemme-hoveriet for Venstre

070714.12

videnskabelighed i samfunds og åndsliv

070714.11

hvor enkelt det er: bidragsnytte er dialog

070605.10

et 3dbl grundlovsbrud: Fl Damgaard Larsen

070630.09

lokaliseringen: det nødvendige bytte

070605.08

sikre genvalg med garanti: fx Lene Espersen

070329.07

den nye valglov og Leif Mikkelsen

070630.06

proportionalvalgets tre partier

070630.05

statsret og staveplader

070605.04

valglovens stemmer: Espersen og Nielsen

070605.03

bidragsnytte-valg: 10 gange bedre politikere

070624.02

folkeavis og bidragsnyttevalg: b7's program

070108.01

Omløbsavisen b7 : et kort besyv til e-brevet!

 

Fradrags-mandater

Bidrags-nytte-valg

Vælgerne må tage initiativ, hvis valg-loven skal laves om i bidragsnytte-val-gets ånd ... se selv:

Stemmesedlen er ens for alle. Det giver din stemme 10-20 gange stør-re magt!

Stemmeslugerne trækker ikke de ukendte med sig ind i folketinget.

Vi kender alle po-litikerne, for de har fri adgang til husstandsomdel-te folkeaviser.

Så begynd selv! I første omgang er det jo elementær oplysning der skal til – og det vil vel i praksis sige en ti-mes motion i ny og næ rundt til post-kasserne i nabola-get med en lille vel-formuleret løbesed-del om bidragsnyt-tevalgets grundide.

Du kan lave 100 løbesedler for 8 kr hvis du kender en skarp kopimaskine der kopierer et A4-ark for 50 øre.

Løbesedlen kan klikkes her!

originalen til kopi-maskinen her!

foruden én med større typer her!

Bidragsnytte-val-get er kort, præcist og fuldt ud beskre-vet i web-pjecer-ne extrapost og site-udskriftet på www.extrapost.eu
Og vores nuværen-de valgsystem er beskrevet udførligt her på sitets side 3 i b7 nr 7 og 8

God fornøjelse!
For det kan blive både morsomt og lærerigt!