29/01

 

2008

udg 26: 1, 2, 3, 4, 5

 

 

 

Omløbsavis: rent genbrug!

 

b7 blev født på nettet - 8/1-2007 - men inden b7 havde jeg 2 andre omløbsaviser, Ekstra-posten og a4 - og de var af papir.

Det er formatet der gør en omløbsavis ... ét ark A4 ad gangen, dét er devisen: hel-lere et kort besyv der tåler at blive læst igen og igen.

For en omløbsavis beror fuld ud på..

1

at nogen modtager avisen og læser den og forholder sig til dens budskab

2

at modtagerne vil anbefale avisen til andre og iøvrigt kender en 3djepart at anbefale den til – og dermed også

3

at 3djeparten også er modtagelig.

4

og dermed forudsættes der formentlig også at avisen må sætte en almen po-litisk dagsorden som trodser masse-mediernes annonce-svøb.

Så der skal stå noget på linien! noget nyt og forløsende for ellers dør omløbet ud!

Ekstra-posten er den omløbsavis der formidlede bidragsnyttevalgets tilblivelse. Oplægget til det hele var a4 nr 13 der udkom for nøjagtig 3 år siden 10/11-2004 og som - ligesom de øvrige a4 - sattes i omløb via politikerne på Christiansborg. Og hen over avisens forside stod der en hilsen til dem:

Fra en vælger, én vælger,
til de valgte, de valgte!

Som man ser viser sætningen en særegen dansk kobling af udsagnsord med navneord og stedord med artikler og formidler noget uigennemskueligt lusk ang hvem der til syvende og sidst vælger og vælges. Hér 3 år senere - efter om-fattende studier af valgloven og valg-opgørelsen og bidragsnytte-valget samt de studier af politikere der gik forud - må jeg slå fast at de magtfulde valgte med største selvfølgelighed vælger deres vælgere; det gør de i kraft af valg-loven, men om de også laver dén lov ... det tvivler jeg på at de har magt til!

Tjek avisen med et klik på C!

Og vil du ha' den på papir, ja så klikker du på P

P for

webpjece

 

b7 2à5 er Ekstra-posten 1à8 i reprise, og b7 1 er a4 13 hvor det hele begyndte. Ekstra-posten 6 er frugten af al skrive-riet, nemlig bidragsnytte-valget som man nu kan læse om i webpjecen extrapost på www.extrapost.eu (og hér på side 2)

Dermed er bidragsnyttevalget beskrevet, og b7 6à har taget fat på nye emner, fx dén du kan læse om lige herunder:

Men Ekstra-posten har desværre også haft en anden sag på dagsordenen – som iøvrigt også stammer tilbage fra a4 nr 13, nemlig denne: De er..

1

kronvidner i spektakulære retsager.

2

retsagerne berører regeringsførelsen.

3

justitsministeren er konservativ - og

4

dengang var de 4 som alle var døde.

10/11-2004 skrev jeg første gang om de døde kronvidner; det var i omtalte a4 nr 13 som jeg sendte til samtlige MF'ere.
13/12-2006 skrev jeg om dem igen - nu med Ekstra-posten - og antydede at der var flere end 4 – formentlig 6.
9/8-2007 skrev jeg om dem igen - nu i en sekvens der sattes i omløb med Ekstra-posten nr 9

Men for første gang udbad jeg mig et til-sagn fra MF'erne om at ville modtage de efterfølgende udgivelser af omløbsavisen Ekstra-posten om de 6 døde kronvid-ner ... og ikke en eneste svarede!

Og siden det konservative landsmøde 25/9-2005 er den politisk motiverede vold - med planlagte overfald på gaden, for-følgelse og hærværk - taget til så det nu er alt for risikabelt at stå på strøget med omløbs-avisen – og budskabet om de dø-de kronvidner gør det ikke mere sikkert.

Så jeg må satse på www.b7.dk og tak-ker dig for din opmærksomhed!
Debat er der desværre ikke mulighed for på b7; så, rigtig godt bliver det ikke!

b7 har jo et program - nemlig at få en kommune til at afprøve bidrags-nytte-valget og folkeaviserne - og i sådan en kommune ville en skribent som jeg uden tvivl få det nemmere. Det vil vi alle!

Vi vil gerne bidrage ... vi lader os inspi-rere! ser pludselig en løsning der kan hjælpe andre på vej. Men hvad skal man gøre af den? Hvordan kan inspirationen formidles, og hvor kan man - så at sige - slippe af med ideen på en god måde! Hvem vil tage imod den – med forstå-else og tak! og bringe den videre til rette vedkommende. Det er slet ikke så let! men alt dette gør en folkeavis ... umiddelbart!
Og så er det op til kommunen at skabe en fornuftig kultur om den! Det kræver en uudtømmelig fond af engagerede og insigtsfulde politikere iblandt os. Og det yder bidragsnyttevalget

 

 

 

Et kongedømme – for et kys!

 

Loppen og Professoren

KVIK, KVAK & KVUK

 

Hvem sagde kvalitetsreform?

Hvorfor ikke bare vælge bedre politikere ... C! C! C!

a4-nr-18: Sidste skud i justitskanonen: Afskedssalutten

Med a4 nr 18 siger jeg tak til læserne og sætter b7-domænet til salg. Interesserede købere kan henvende sig på et@b7.dk

a4-nr-17: Empiriske eksempler på hvor let man sikrer at ingen kommer i folketinget uden at have 5-6.000 vælgere bag sig. Partilederne behøver blot at tage ved lære af Syd-jylland!

a4-nr-16: Et valgsystem som det i a4 nr 15, men med den valgtekniske finesse at ingen - efter tilvænning over 2-3 valg - kommer i folketinget uden 5-6.000 vælgere bag sig.

a4-nr-15: Om et enkelt og redeligt valgsystem på grundlo-vens og kredsenes præmisser – og uden tillægs-mandater!

a4-nr-14: I a4 nr 14 blev grunden til bidragsnyttevalget og marginal repræsentation lagt – for 3 år siden!

a4-nr-13: Her anslås det tema som Eksta-posten har formidlet i de seneste 3 år: Tricket med at sætte regerings-partiets erklærede kronprins og derfor kommende statsminister på justitsministertaburetten således at folketingets medlemmer må veje deres retspolitik op imod deres karrieremuligheder.
Frank jensen og socialdemokratiet så straks pointen og rettede ind – sådan som man åbenbart håndterer den slags i et stort parti.
Men de konservative har ingen sans for retspolitik.

Hvis ønsket er at bevare det traditionelle danske valg, men alligevel vælge bedre politikere, så er marginal repræsen-tation - som præsenteres i a4 nr 16 og 15 - det bedste valgsy-stem der gives. Jeg formoder at jeg var nået frem til netop disse forslag, hvis partierne på Christiansborg havde betalt mig de 3-4 måneders arbejde med sagen som jeg tilbød dem i maj, jf web-brev 5 på sitets side 3.

Nu får de det gratis! Det er ét af problemerne ved at være overvåget af e-folket: Hvis man har opdaget og udarbejdet no-get intellektuelt værdifuldt, så kan man ikke gemme det og ha-ve det liggende i bordskuffen som formue. Hvis man vil gøre sig håb om at have hævd på sin opdagelse - så man i det mind-ste kan kalde den sin - ja, så må man offentliggøre den og der-med sætte den økonomiske gevinst over styr!

Klods Hans i b7 nr 5 havde jeg liggende i 5 mdr.

 

Et kort besyv om..

 

Seneste nyheder

det 7ende døde kronvidne

 

Kronvidnernes system

det 10ende døde kronvidne

 

- se b7-kort nr 20, 22, 23

det 12te døde kronvidne

 

a4 nr 15, 16, 17

to politirapporter

 

Tal er der nok af: side 4

b7-kort til e-brevet

 

 

 

Leif Mikkelsen udløste et DF-mandat:

Hvis Leif Mikkelsen var blevet i Venstre og han og partiet havde fået 5.400 af Ny Alliances stemmer i Midtjylland Vest – så ville Venstre vinde 1 mandat mere i folketinget – ikke fra Ny Alliance, men fra Dansk Folkeparti!

Og det vundne venstre-mandat ville gå til Midtjylland Vest som da ville få 3 tillægs-mandater – dvs de 3 tillægsmandater som kredsen mindst skal have ihht grundloven og stemmerne, og 1 mere end kredsen fik, og 2 mere end 2005-resultatet.

Tillægsmandatet ville dog ikke gå til Leif Mikkelsen, men til Venstres kandidat i Silkeborg Syd: Stud Mads Rørvig fra Valby som meget hellere vil i folketinget og beskatte og lovgive og føre krig end at gå i skole og lave lektier og bestå sin eksamen.

Ambitiøse Mads Rørvig, liste V, Midtjylland Vest ville komme i folketinget i stedet for Liselott Blixt, liste O, Sjælland.

Og Niels Christian Nielsen, liste A, Fyn ville komme i folketinget i stedet for Anne Marie Melgaard, liste A, Midtjylland Øst.

Men hvem har gavn af et valgsystem som vælger og vrager blandt liste O og A's mandater i den ene ende af landet, når vælgerne går fra liste Y til liste V i den anden?

Hmm ... ja, hvem?

Grundloven og Midtjylland Vest

IF GRUNDLOVENS § 31,3 skal de tyndt befolkede egne have forholdsvist flest mandater. Midtjylland Vest er landets tyndest befolkede kreds; derfor skal kredsen have mindst 1 §31,3-mandat, og med stemmer i urnerne til 17 mandater vil dét sige 18. Men kredsen får kun 14 + 2 = 16 mandater!?

FOR NU AT KONKRETISERE RANET: Når Øst-jyderne selv har stemmer til 6 venstre-mandater, hvorfor skal vestjydernes venstre-stemmer så gå til et 7ende venstre-mandat i Øst?

Tillægs-mandaterne, 1953 vs 2007

Tilbage i 1953 var der 11 kredse i Jylland - idag er der kun 4.
Og tilbage i 1953 var kredsene små - men idag er de store!

I 1953 ville tillægsmandat-systemet sende et venstre-mandat fre én lille kreds der havde stemmer til 1¾ venstre-mandat, over til en anden lille kreds der havde stemmer til ¼ venstre-mandat, så der var 1 venstre-mandat i hver af de 2 små kredse – og ikke 2 i den ene og 0 i den anden,

denne udjævning både for at brede venstres mandater ud i landets mange små kredse,

men også for at 2 venstre-mandater i én lille kreds ikke skulle blokere de andre partiers udbredelse jævnt ud i landets mange og små kredse.

Hellere 1 + 1 end 2 + 0, dét var ideen med tillægsmandaterne i 1953 og rationalet bag divisorrækken 1, 4, 7.. i valglovens §79 – ellers ville kun 2-3 partier kunne blive landsdækkende repræ-senteret med mandater i (næsten) alle landets 23 kredse.

Men i dag er kredsene både

så store at 1-2 mandater lagt til eller fra kredsen ingen betydning har mht at brede partier ud i landet - og

så få at er parti kan være valgt i samtlige 9 kredse (bortset fra Bornholm) og dermed være landsdækkende med blot 5% af samtlige stemmer.

Men hvorfor skal valgloven med magt gøre et parti med kun 5% af stemmerne landsdækkende? Har vi måske tvingende behov for 20 landsdækkende partier i folketinget?

Læs mere om den nye valglov i

b7 nr 7: 4 sider om kreds- og tillægsmandat-systemet.
b7 nr 8: 4 sider om pinocchio-parlamentarismen
Brev nr 4 om de værste eksempler fra valget i 2005.
Brev nr 5 er et brev om den nye valglov som jeg indleverede på Chr'borg til folketingets ledende partipolitikere 7/5-07 – sjovt nok samme dag som NA blev dannet, så Leif Mikkelsen og hans 3.840 vælgere i Silkeborg fik en ny chance.

Omløbsavisen b7 : et medansvar i omløb!

 

Kvuk i dialog, Cl

Fribilletten til folketinget var bestilt i inden-rigministeriet, men betales af Venstre i Kbh

 

2007

2001

 

%

k-m

%

k-m

A

21

2

24

3

B

7

1

7

 

C

14

1

11

1

F

11

1

7

 

O

13

1

11

1

V

28

4

37

5

Y

4

 

2

 

Ø

2

 

2

 

 

10

 

10

I Nordsjælland har Venstre fået 4 ud af 10 kredsmandater for 28 ud af 100 st. Det var folketingets nye formand som på denne tyvagtige måde fik en fribillet til folketinget.
Men det vidste man på forhånd! for indenrigsministeriet testede nemlig den nye valglov på stemmertallene fra 2001-valget – og også dér fik Venstre i Nord-sjælland en fribillet: 5 ud af 10 mandater for 37 ud af 100 stemmer! Tankevækkende at man ikke straks for-kastede den nye d'Hondts fordelings-metode, for den sprænger jo tillægs-mandatsystemet, og det er kún Venstre i Nord-sjælland som scorer fribilletter på den.
Læs mere i a4 nr 15

Hvis kun genvalg er muligt ... har man så afholdt folketingsvalg?

Dette er Venstres kandidater til folke-tingsvalget i 2005 på stemmesedlen i Roskildes amts-kreds.
Alle de 3 kandidater er MF'ere som sidst blev valgt i 2001 og nu vil genvælges. Og det bliver de så! for de ialt 49.292 venstre-vælgere i Roskilde amt, de er jo stavnsbundne til at stemme på disse 3 – og ingen andre! Selv et kryds ud for partiet vil genvælge dem ... om de så fik ikke én éneste kan-didatstemme –selv!

Stemmehoveri er den seriøse beteg-nelse for de 49.292 venstre-vælgeres kandidat-valgret! Det samme gør sig gældende for de 73.540 stavnsbund-ne venstre-genvæl-gere i Frederiksborg amtskreds i 2005

 

Indenrigsministeri-ets opgørelse af folketingsvalget i 2005 – som vist her ovenfor, C!